Narzędzie do migracji danych dla ARAS

To narzędzie umożliwia migrację z różnych systemów autorskich do ARAS

Omówienie niektórych funkcji:

  • Zawiera informacje o danych źródłowych
  • Plik Microsoft Excel do analizy i przygotowania danych (Jest to etap pośredni pomiędzy systemem źródłowym a docelowym)
  • Każdy system źródłowy musi być reprezentowany w formacie metadanych
  • Niektóre z obsługiwanych kolumn metadanych PACE: Ścieżka źródłowa, Produkt dostarczany, Brama, Wersja, Rewizja, Generowanie, Zmodyfikowane przez, Tytuł, Status, Podpisanie na papierze, Dokument podstawowy, Znacznik referencyjny, Zmodyfikowane dane

Zrzuty ekranu z etapów pracy

KROK 1

Utworzenie nowego projektu Aktualnie obsługiwane źródła: FilesServer, SharePoint, ClearCase

KROK 2

Czytanie i podgląd zawartości źródłowej

KROK 3

Migracja treści źródłowych do ARAS

PREZENTACJA NA ŻYWO NA ACE 2018 W HAMBURGU: