Narzędzie migracji DANYCH dla ARAS

To narzędzie umożliwia migrację z różnych systemów autorskich do ARAS

Przegląd niektórych funkcji:

  • Zawiera informacje o danych źródłowych
  • Plik Microsoft Excel do analizy i przygotowania danych (Jest to etap pośredni między systemem źródłowym a docelowym)
  • Każdy system źródłowy musi być reprezentowany w formacie metadanych
  • Niektóre obsługiwane kolumny metadanych PACE: Ścieżka źródłowa, Element dostarczany, Brama, Wersja, Wersja, Generacja, Zmodyfikowany przez, Tytuł, Status, Podpisanie na papierze, Podstawowy dokument, Znacznik referencyjny, Dane zmodyfikowane

Zrzuty ekranu przedstawiające kroki robocze

KROK 1

Tworzenie nowego projektu Obecnie obsługiwane źródła: FilesServer, SharePoint, ClearCase

KROK 2

Odczytywanie i przeglądanie treści źródłowej

KROK 3

Migracja treści źródłowej do ARAS

PREZENTACJA NA ŻYWO Z ACE 2018 W HAMBURG: