Narzędzie do migracji DANYCH dla ARAS

To narzędzie umożliwia migrację z różnych systemów autorskich do ARAS

 

Przegląd niektórych funkcji:

  • Zawiera informacje o danych źródłowych
  • Plik Microsoft Excel do analizy i przygotowania danych (Jest to etap pośredni między systemem źródłowym a systemem docelowym)
  • Każdy system źródłowy musi być reprezentatywny w formacie metadanych
  • Niektóre obsługiwane kolumny metadanych PACE: Ścieżka źródłowa, Element dostarczany, Brama, Wersja, Wersja, Generacja, Zmodyfikowane przez, Tytuł, Stan, Podpisanie na papierze, Dokument podstawowy, Znacznik referencyjny, Zmodyfikowane dane

 

Zrzuty ekranu przedstawiające kroki robocze

KROK 1

Utworzenie nowego projektu Aktualnie obsługiwane źródła: FilesServer, SharePoint, ClearCase

 

KROK 2

Czytanie i podgląd treści źródłowych

 

KROK 3

Migracja treści źródłowych do ARAS

 

 

PREZENTACJA NA ŻYWO NA ACE 2018 W HAMBURGU: